Voor professionals

It takes a village to raise a child.  Ik werk in verschillende situaties graag samen met andere professionals.

In de fase van  de diagnosestelling verricht ik vaak een hetero anamnese en neem dan contact op met school, huisarts of andere partners in de zorg voor het kind.  Concreet gaat het om informatie en/of observatie. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.

In het belang van het kind werk ik soms ook in andere fasen van een behandeltraject samen met één van de vele andere diensten in de stad, zoals bijvoorbeeld één van de gespecialiseerde testbureaus.

De kortdurende en effectieve integratieve coaching en counseling wordt ook regelmatig ingezet voorafgaand aan een traject bij een andere discipline zoals farmacotherapie (medicijnen), fysiotherapie, dyslexiehulp  of logopedie.

Onder andere  het motiveren voor hulp is een kernkwaliteit van de integratieve school. Ervaring leert dat men dan sneller tot de kern èn het oplossen van de klacht  komt en soms zelfs verder ‘dokteren’ niet nodig blijkt.

Ik werk samen met het expertiseteam KCO for Kids van het Kenniscentrum Oncologie. In een multidiciplinair team bieden wij hulp aan kinderen bij wie kanker in het gezin speelt.

Onderkent u ook de meerwaarde van samenwerking, neemt u dan contact met mij op. Samen bouwen aan een wereld waarin ouders en kinderen gesteund worden om een veilige, gezonde, stimulerende omgeving te bieden waarin (ook andere) kinderen tot bloei kunnen komen.